Regulamin Najmu Apartamentów Design City

Warunki ogólne

1. Klient może korzystać z apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem. W apartamencie mogą mieszkać tylko osoby zameldowane po przyjeździe na kartach meldunkowych.
2. Klient zobowiązuje się do poszanowania zasad współżycia społecznego, w tym do poszanowania ciszy nocnej w godzinach od 22 do 6 rano.
3. Klient nie ma prawa organizować głośnych spotkań lub imprez w apartamencie.
4. Klient nie ma prawa przekazywania kluczy osobom trzecim. W razie zgubienia kluczy Klient ponosi koszt wymiany zamka.

Doba hotelowa

Doba hotelowa w naszych apartamentach rozpoczyna się o godzinie 13 a kończy o godzinie 11 następnego dnia.

Karta meldunkowa i płatność

Wszyscy goście mają obowiązek wypełnienia karty meldunkowej. Zapłaty dokonuje się za cały pobyt z góry gotówką lub przed przyjazdem przelewem. Płatność w PLN lub Euro.

Zasady korzystania z apartamentu

1. W apartamencie może przebywać maksymalnie tyle osób, na ile przeznaczony jest apartament. Wszystkie osoby muszą być zameldowane.
2. W apartamencie można przebywać ze zwierzętami domowymi wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Design City i uzyskaniu pozwolenia.
3. Klient ma obowiązek używać apartament zgodnie z normami. Musi zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody, gazu i urządzeń elektrycznych. Klient ma obowiązek utrzymywać apartament w czystości, wyrzucać śmieci, zmywać naczynia. Design City nie wykonuje sprzątania apartamentów podczas krótkotrwałego najmu.

Odpowiedzialność za szkody

Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez niego lub zaszły z jego winy w apartamencie. Jednocześnie ma on obowiązek poinformować Design City o jakichkolwiek usterkach lub zniszczeniach natychmiast po ich zaistnieniu, nie zależnie od przyczyny ich wystąpienia. Klient ma obowiązek natychmiastowego pokrycia kosztów naprawy.

Reklamacje Klienta i odpowiedzialność Design City

1. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu w obiekcie noclegowym powinny być skierowane do Design City do 48 godzin od opuszczenia obiektu noclegowego na adres hotel@design-city.pl
2. Design City zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.
3. Design City nie odpowiada za żadne szkody wyrządzone klientowi przez osoby trzecie podczas pobytu. Nie ponosi też odpowiedzialności za jego mienie. Design City nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne okaleczenie w trakcie pobytu w obiekcie noclegowym. Klient oświadcza, że posiada odpowiednie ubezpieczenia zdrowotne i własnego mienia obejmujące okres pobytu w apartamencie.
4. Design City nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprzewidziane niedogodności lub nieprzyjemności występujące w trakcie pobytu klienta w obiekcie noclegowym. Zobowiązuje się jednak do udzielenia natychmiastowej pomocy.
5. Całkowita odpowiedzialność finansowa Design City w razie uzasadnionego roszczenia jest ograniczona kwotą opłaty za najem apartamentu zapłaconej przez klienta i jakiekolwiek żądania finansowe nie mogą przekroczyć tej wartości.