The Royal Castle
The Royal Castle - formly the residence of kings and headquarters of Sejm of Polish Republic of Both Nations. Destroyed in time of World War II. And rebuilt in the 70's and 80's from social fees, in form from before 1939 year, in early style of baroque.

Zamek Królewski
Zamek Królewski - niegdyś rezydencja królów i siedziba Sejmu Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zniszczony w czasie II wojny światowej. Odbudowany w latach 70-tych i 80-tych ze składek społecznych, w kształcie sprzed 1939 roku, w stylu wczesnego baroku.