Zygmunt's Column
Sigismund's Column is situated on the left side of Castle Square. It was erected in the middle of the 17th century. On the top of the column there is a bronze statue commemorating King Zygmunt III Waza. It is one of the most famous symbol of Warsaw.

Kolumna Zygmunta
Kolumna Zygmunta znajduje się po lewej stronie Placu Zamkowego. Została wzniesiona w połowie XVII wieku. Na kolumnie jest umieszczona figura upamiętniająca króla Zygmunta III Wazę. Jest to jeden z najbardziej popularnych symboli Warszawy.